SMajetek

inventura majetku pomocí Androidu

Máte rozsáhlejší majetek na více místech, nebo ve více budovách? 

Potřebujete provádět rychlé roční nebo pravidelné inventury tohoto majetku?

Nabízíme jednoduché řešení pro rychlý sběr dat pomocí samostatně pracujícího nepřipojeného terminálu za účelem následného exportu do účetního programu POHODA

  • Pro OS Android řešení umožňuje sběr dat pomocí zařízení s OS Android od verze 6.0 (mobilní telefon, terminál)
  • Sběr seznamu majetku - data slouží jako podklad pro inventarizaci drobného i dlouhodobého majetku s automatický zatřídění dle těchto skupin
  • Mobilita - pro sběr dat nemusí být zařízení připojeno k internetu, data lze sebrat i v jiné budově a odeslat až po návratu k účetní programu Pohoda.Sběr dat

S aplikací SMajetek stačí obejít firmu s využitím pouhého telefonu s dobrým fotoaparátem a nasnímat pomocí čárového kódu položky majetku.


Pokud tento majetek není označen čárovým kódem, lze jej vytvořit pomocí tiskových sestav v programu POHODA.

V případě rozsáhlejších provozů nebo náročnějších podmínek lze aplikaci také nainstalovat do odolnějších terminálů.

Terminály odkaz.Seznamy

Naskenovaný majetek s příslušným počtem se postupně zapisuje do seznamů.

Nezáleží na tom, zda se jedná o drobný majetek nebo majetek, nezáleží ani na pořadí snímání a to i přesto, že se například jedna židle ze soupravy šesti kusů nachází na začátku, tři další v průběhu a poslední dvě třeba na konci této inventury majetku

Tímto způsobem lze obejít celou firmu a bez ohledu na pořadí sbírat dat od budovy k budově, nebo od místnosti k místnosti.


Pořízený seznam lze následně nechat odeslat online pomocí Dropboxu do PC, kde vše zpracuje připravený program SMajetek..

Export dat do software Pohoda pomocí SMajetek

1

Převod evidovaného majetku do čtečky

Program načte a nahraje do zařízení s Androidem  seznam majetku, který je v Pohodě evidován, pro kontrolu názvů při skenování

2

Importované seznamy

se zobrazí na obrazovce a porovnají s evidenčními čísly z Pohody. Následně dojde k exportu zjištěných stavů přímo do Pohody na karty majetku. Dle těchto stavů jsou následně zpracovány v přehledových tiskových sestavách.

3

Další možnosti

Celou úlohou je možné provést automaticky bez nutnosti obsluhovat program v PC.

U POHODA E1 je také možné zapsat další dílčí údaje, - kdo a kdy provedl poslední kontrolu.

Tisková sestava zjištěných rozdílů

Tisková sestava platná ke dni zhotovení inventury se souhrnným stavem hmotného, nebo drobného majetku.

Tato sestava je také u hmotného majetku.

Záznamy lze filtrovat dle středisek, nebo dle dalšího třídění.

Tisková sestava chybějícího majetku

Dílčí tisková sestava provedené inventury majetku zobrazující pouze chybějící majetek.

Tato sestava je také u hmotného majetku.

Dalším tříděním je záložka umístění.

Tisková sestava přebývajícího majetku

Dílčí tisková sestava provedené inventury majetku zobrazující pouze přebývají majetek.

Tato sestava je také u hmotného majetku.

Poslední vhodné třídění záznamů je dle začlenění majetku.

Export dat do výše uvedeného programu je možný dvěma způsoby

1. pro sehrávání dat do Pohody bezdrátovým způsobem je využita služba Dropbox

2. Android odesílá do složky Dropboxu balíček dat provedené inventury, který je okamžitě synchronizován do složky v PC, kde je instalován program, který získané informace exportuje do zvolené účetní jednotky .

Další dotazy

„Máte zájem o ukázku fungování programu v rámci online prezentace? Chcete vyzkoušet zařízení v praxi? Máte k řešením jakékoli dotazy? Využijte formulář nebo kontaktní údaje níže.“

Kontakt

Adresa:

jCR, Benešovská 432/3, 405 02 Děčín Nové město
IČ: 49115618, jsme plátci DPH

Telefon:

412 523 586, 777 738 775, 777 738 776

E-mail:

obchod@jcr-dc.cz

Provozní doba servisu:

Pondělí - Pátek  8:00 - 16:00 hod.

Výrobcem ekonomického programu POHODA je společnost Stormware

® jCR