sVčela
Evidence včelích úlů

 • sVčela je aplikace od firmy PJ Software pro zařízení s operačním systémem Android 6.0 a vyšším.
 • Aplikace slouží jako pracovní deník včelaře pro evidenci a vyhodnocování činností souvisejících s chovem včel. Především umožňuje vedení záznamů o jednotlivých úlech za jednotlivé roky, a to i pro více stanovišť. Evidenci stáčení, prodeje a rezervace medu. Evidenci krmení včel, nákupu krmiva i vyhodnocení krmení jednotlivých úlů. Evidenci léčení včel, nákup léčiva, protokoly o léčení za jednotlivá stanoviště, evidenci a vyhodnocení spadu po léčení. Agenda financí umožňuje zadávat příjmy a výdaje mimo agendy uvedené výše (prodej medu, nákup krmení apod.) a vyhodnocování finanční stránky chovu včel.
 • Aplikace spouští oznámení ve vašem zařízení – například v den, kdy se dožaduje pozornosti některé léčení. Toto upozornění se zobrazí daný den jen jednou, a to v nastavený čas (viz nastavení aplikace). 
 • Data a nastavení (nastavením je myšleno nastavení + všechny pomocné seznamy) zadané do aplikace je možné odeslat a následně i načíst pomocí datového úložiště Dropbox. Snadno tak odešlete data do vašeho počítače a můžete s nimi dále pracovat v aplikaci pro PC sVčela. Odesláním na úložiště zabráníte ztrátě dat při ztrátě zařízení nebo snadno přenesete vaše data do nového zařízení. Pro snadnější aktualizaci dat v úložišti, je možné odeslat nebo stáhnout i jednotlivé soubory dat (např. jen záznamy pro jedno stanoviště nebo záznamy o léčení) 
 • Aplikace umožňuje online komunikaci, ale pro svůj provoz nepožaduje trvalé připojení k internetu na zařízení (např. mobilní data na mobilním telefonu). Pro plnohodnotné využití postačí i občasné připojení přes Wi-Fi (např. doma). Data si načtete nebo odešlete a pak je již máte k dispozici bez další internetové komunikace.
 • Bez zakoupené licence je možné aplikaci používat s tímto omezením:

 • lze zadat jen jedno stanoviště
 • lze zadat maximálně pět úlů
 • lze zadat jen jednoho včelaře 


 • Licence se kupuje vždy na rok (v případě zakoupení nové licence v druhé půlce roku, je licence automaticky vystavena i na následující rok).
 • Základní licenci lze použít na třech zařízeních. Pokud potřebujete licenci pro více zařízení, je třeba nás kontaktovat na níže uvedeném emailu.
 • Licence je umístěna na internetu a zařízení musí být pro její stažení k internetu připojeno, např. pomocí Wi-Fi. Po nahrání licence se zařízení přidá do seznamu zařízení k dané licenci. Pokud potřebujete licenci přenést na jiné zařízení, musíte nejprve v aplikaci sVčela v sekci Licence dané zařízení odebrat a teprve poté nahrát licenci na nové zařízení.

 • Cena licence na jeden rok je 200,- Kč.
program pjSoftware