NextServis E1

E1 nextServis, je uživatelská nadstavba vytvořená pro  licence POHODA E1, které obsahují skladovou evidenci a je určena k detailnější oborové evidenci servisních zakázek různých zařízení vyžadující pravidelnou údržbu - servis.  Bonusem je přidaná agenda Půjčovna zařízení.

Agenda evidence zařízení

Seznam zařízení

Evidence zařízení vyžadující pravidelný servis, s detailním popisem, definicí, určením přiděleného technika, definicí četnosti servisu, ceny servisu a dalších detailních údajů.

Definice

Možnost vlastní definice oborových parametrů dle typu zařízení s možností textového zápisu, nebo definovaného výklopného seznamu.

Plánování

Plánovaní servisu dle budoucího data.
To lze rozsahově nastavit, podle roků, měsíců, nebo dnů. Řešení automaticky počítá zbývající počet dní dle posledního servisního zásahu.

Agenda Servis  

Přenos údajů

Přenos údajů o zařízení do servisní agendy zápisem sériového čísla zařízení, nebo čísla pod jakým je evidován v Pohodě.  Údaje se automaticky propisují do tiskových sestav
Zpětný přenos data posledního servisu do agendy evidence.

Stav při převzetí

Každé zařízení má svého přiděleného technika, který se ze servisní zakázky přenese z evidence, včetně údaje o jaký pravidelný servisní úkon. 
Zároveň se přenáší informace o přesném umístění produktu.

Tiskové sestavy

Přepracované tiskové sestavy speciálně pro účely vedení oborového servisu. 
Využít lze i tisk kompletní historie servisu u vybraného zařízení.
 Oddělené vyúčtování práce a materiálu na jednom dokladu.
POTVRZENÍ PŘIJETÍ DO SERVISU

Detailní popis zařízení na příjmu, včetně požadovaných úprav, oprav, jeho stavu, stavu příslušenství a především požadovaných evidenčních a technických údajůSERVISNÍ PRŮVODKA

Volitelný dokument pro technika, který servis provede. Ten může písemně zaznamenat provedené práce a použitý materiál, který následně administrativa zapíše do systému. 
SERVISNÍ PROTOKOL

Obdobný doklad jako přijímací protokol ale s detailním rozpisem použitého materiálu a počtu hodin odvedené práce. Technik může  zaznamenat průběh opravy, upozornit na nutné opravy a podobně.

V Pohodě lze tento doklad snadno přenést k vyúčtování do faktur, pokladny, prodejky nebo do výdejky.
HISTORIE SERVISŮ ZAŘÍZENÍ


Na základě výběru zařízení pomocí sériového čísla, nebo evidenčního v Pohodě,  je možné vytisknout kompletní přehled všech provedených servisů a oprav za celou vedenou historii udržovaného stroje.


Bonus - Agenda Půjčovna zařízení  

Přenos údajů

Přenos zařízení do agendy půjčovny výběrem stroje v evidenci. Po uložení přenos všech zásadních dat do okna servisu a do tiskových sestav.
Definice ceny za den vypůjčení.

Stav při převzetí

Zadání stavu zařízení, stavu užití, doplňků a případného stavu stroje při zapůjčení a návratu. 
Možnost uložení pořízené fotodokumentace do složky Dokumenty.

Tiskové sestavy

Přepracované tiskové sestavy speciálně pro účely půjčovny. 
Volitelně možnost automatického vytvoření prodejky po uzavření zakázky.

Uvedené řešení vychází z obecně poptávaných požadavků. V případě potřeby drobných individuálních úprav nás můžete kontaktovat k případné konzultaci.

Pro realizaci je nutné mít pořízenou licenci  z řady POHODA E1, se skladovým hospodářstvím.

Jedná se o tyto licence v odkazech:

- POHODA E1 Jazz
- POHODA E1 Standard
- POHODA E1 Premium
- POHODA E1 Komplet
Výrobcem ekonomického programu POHODA je společnost Stormware

Volitelně - mobilní terminál sReader

sReader

Systém lze volitelně rozšířit dokoupením aplikace sReader, offline datový terminál, fungující na zařízeních s Android.


Více naleznete zde: sReader

Načtení a práce se zakázkou

Pomocí čárového kódu (tisk ze servisní agendy) lze načíst základní informace o vozidle, požadovaných úkonech a v případě čerpaní materiálu ze skladu, tento použitý materiál odeslat zpět do Pohody a konkrétní zakázky.

Položkové avizo

Systém také umožňuje načíst položky z přijaté objednávky pro přehled, který materiál má být na realizaci plánovitě použít.
Naskenované položky lze potom pomocí další nadstaveb porovná a vyhodnotit, zda byl rozpočtový plán splněn, nebo jaké jsou rozdíly.

Další dotazy

„Máte zájem o ukázku fungování programu v rámci online prezentace? Chcete vyzkoušet zařízení v praxi? Máte k řešením jakékoli dotazy? Využijte formulář nebo kontaktní údaje níže.“

Kontakt

Adresa:

jCR, Benešovská 432/3, 405 02 Děčín Nové město
IČ: 49115618, jsme plátci DPH

Telefon:

412 523 586, 777 661 160, 777 738 776

E-mail:

obchod@jcr-dc.cz

Provozní doba servisu:

Pondělí - Pátek  8:00 - 16:00 hod.

® jCR