AutoServis E1

 autoServis E1 je uživatelská nadstavba vytvořená  licence POHODA E1, které obsahují skladovou evidenci a je určena k detailnější oborové evidenci servisních zakázek vozidel.  Bonusem je přidaná agenda Autopůjčovna.

Vedení a správa klasického autoservisu sice není tolik odlišná od běžných evidenčních agend, ale v případě servisů a opravy aut existují určité další specifické požadavky, na které v této úpravě pamatujeme. Nepotřebujete dva, nebo tři programy, pracujte pouze v jednom.

Agenda evidence vozidel

Seznam vozidel

Možnost evidence rozsáhlé databáze vozidel vedených v servise. Jejich rychlé vyhledání pomocí jedinečné SPZ nebo VIN kódu. Možnost třídění dle provozovatele, typu, výrobce, roku výroby a podobně.

Uživatelské seznamy

Velký počet předvolených uživatelských seznamů, které umožňují výběr informací a tím i rychlý zápis vozidla zařazovaného do evidence.

Plánování

Plánovaní servisu dle budoucího data, nebo počtu kilometrů, možnost zaznamenat budoucí STK a dle tohoto údaje vozidla třídit a poslat tak například zákazníkovi výzvu k přípravě na provedení STK

Agenda Servis + Auto 

Přenos údajů

Přenos vozidla do servisní agendy zapsáním SPZ nebo VIN kódů. Po uložení přenos všech zásadních dat do okna servisu a do tiskových sestav.
Zpětný přenos dat budoucích událostí do agendy Evidence vozidel

Stav při převzetí

Zanesení konkrétních údajů při převzetí vozidla do servisní péče. Volitelně lze zadat i číslo pojistné události, které se následně může přenášet do účetních dokladů, číslo stálé objednávky, 

Tiskové sestavy

Přepracované tiskové sestavy speciálně pro účely vedení autoservisu. 
Využít lze i tisk kompletní historie servisu u vybraného vozidla. Oddělené vyúčtování práce a materiálu na jednom dokladu.
POTVRZENÍ PŘIJETÍ DO SERVISU

Detailní popis vozidla na příjmu, včetně požadovaných úprav, oprav, jeho stavu, stavu příslušenství a především požadovaných evidenčních a technických údajůPOTVRZENÍ PŘIJETÍ DO SERVISU II.


Obdobná sestava jako základní přijímací protokol ale s nákresem vozidla pro případné popsání stavu karoserie.
SERVISNÍ PRŮVODKA

Volitelný dokument pro technika, který servis provede. Ten může písemně zaznamenat provedené práce a použitý materiál, který následně administrativa zapíše do systému. 
SERVISNÍ PROTOKOL


Obdobný doklad jako přijímací protokol ale s detailním rozpisem použitého materiálu a počtu hodin odvedené práce. Technik může  zaznamenat průběh opravy, upozornit na nutné opravy a podobně.

V Pohodě lze tento doklad snadno přenést k vyúčtování do faktur, pokladny, prodejky nebo do výdejky.
HISTORIE SERVISŮ VOZIDLA


Na základě výběru vozidla pomocí SPZ nebo VIN kódu je možné vytisknout kompletní přehled všech provedených servisů a oprav za celou vedenou historii vozidla.


Bonus - Agenda Autopůjčovna  

Přenos údajů

Přenos vozidla do servisní agendy výběrem vozidla v evidenci. Po uložení přenos všech zásadních dat do okna servisu a do tiskových sestav.
Definice ceny za den vypůjčení s limitem km, ceny na km na limit.

Stav při převzetí

Zadání stavu km, stavu nádrže, doplňků a případného stavu vozidla při zapůjčení a návratu. 
Možnost uložení pořízené fotodokumentace do složky Dokumenty.

Tiskové sestavy

Přepracované tiskové sestavy speciálně pro účely Autopůjčovny. 
Volitelně možnost automatického vytvoření prodejky po uzavření zakázky.

Uvedené řešení vychází z obecně poptávaných požadavků. V případě potřeby drobných individuálních úprav nás můžete kontaktovat k případné konzultaci.

Pro realizaci je nutné mít pořízenou licenci  z řady POHODA E1, se skladovým hospodářstvím.

Jedná se o tyto licence v odkazech:

- POHODA E1 Jazz
- POHODA E1 Standard
- POHODA E1 Premium
- POHODA E1 Komplet
Výrobcem ekonomického programu POHODA je společnost Stormware

Volitelně - mobilní terminál sReader

sReader

Systém lze volitelně rozšířit dokoupením aplikace sReader, offline datový terminál, fungující na zařízeních s Android.


Více naleznete zde: sReader

Načtení a práce se zakázkou

Pomocí čárového kódu (tisk ze servisní agendy) lze načíst základní informace o vozidle, požadovaných úkonech a v případě čerpaní materiálu ze skladu, tento použitý materiál odeslat zpět do Pohody a konkrétní zakázky.

Položkové avizo

Systém také umožňuje načíst položky z přijaté objednávky pro přehled, který materiál má být na realizaci plánovitě použít.
Naskenované položky lze potom pomocí další nadstaveb porovná a vyhodnotit, zda byl rozpočtový plán splněn, nebo jaké jsou rozdíly.

Další dotazy

„Máte zájem o ukázku fungování programu v rámci online prezentace? Chcete vyzkoušet zařízení v praxi? Máte k řešením jakékoli dotazy? Využijte formulář nebo kontaktní údaje níže.“

Kontakt

Adresa:

jCR, Benešovská 432/3, 405 02 Děčín Nové město
IČ: 49115618, jsme plátci DPH

Telefon:

412 523 586, 777 661 160, 777 738 776

E-mail:

obchod@jcr-dc.cz

Provozní doba servisu:

Pondělí - Pátek  8:00 - 16:00 hod.

® jCR