Spedice E1

Uživatelská úprava programu Pohoda E1 je určena pro dopravce nebo spediční firmy, které chtějí základním a jednoduchým způsobem evidovat přepravní požadavky v rámci jednoho uzavřeného programu metodou - objednávka - evidence přepravy - fakturace.

Řešení je doplněné o další podpůrné agendy a uživatelské seznamy a řadu oborově upravených tiskových sestav.

Agenda spediční list

evidenční záznam nakládek a vykládek propojující několik agend napříč Pohodou - obecný popis

Možnost zápisu více míst pro nakládku a vykládku

Zápis místa je možné i výběrem z adresáře, pokud je místo využíváno častěji. 

Vozidla

Řešení obsahuje vlastní agendy pro evidenci využívaných přepravních vozidel a evidenci referentů. Pro zápis míst proclení využívá adresář Pohody. 

Vazby

Přijaté objednávky od odběratele, stejně jako vydané objednávky směrem k dopravci se přenáší přetažením přes číslo daného dokladu. 

Přenášené údaje

Přepravce je povinen mít vždy pojištění nákladu a to na určitý limit. Datum platnosti se eviduje v adresáři a při přenosu do spedičního listu je jeho platnost hlídána.

Přijatá objednávka

příjem požadavku na přepravu

Přijetí objednávky

Na základě objednávky přepravy je vystavena přijatá objednávka se základním zápisem odběratele, data pořízení, formy úhrady a dohodnuté ceny. Některé údaje mohou být u pravidelného odběratele definovány již v adresáři. (použití cizí měny, DPH, předkontace apod.).

Tisk potvrzení objednávky

Díky propojení údajů lze vytisknout potvrzení o přijetí objednávky přepravy se všemi svázanými údaji.

Vystavení spedičního listu

Oproti běžné objednávce dojde k doplnění údajů jako způsoby jištění nákladu, druh a kód nákladu, zda bude přeprava realizována jako zasílatel, nebo dopravce. K doplnění údajů ohledně míst nakládky a vykládky je potřeba postoupit do uživatelské agendy spediční list. 

Fakturace

Po dokončení přepravy je možné z objednávky vystavit fakturu, kde se zobrazí opět všechny uvedené informace o uskutečněné přepravě.


CMR nákladní list - Odesílatel

Mezinárodní nákladní list - tisk z agendy Spedice. Jazyková varianta Čeština/Angličtina a Čeština/Němčina


CMR nákladní list - Příjemce

Mezinárodní nákladní list - tisk z agendy Spedice. Jazyková varianta Čeština/Angličtina a Čeština/Němčina


CMR nákladní list - Dopravce

Mezinárodní nákladní list - tisk z agendy Spedice. Jazyková varianta Čeština/Angličtina a Čeština/Němčina

Vydaná objednávka

vystavení příkazu k přepravě  a jeho tisk

Vystavení objednávky

Přenesením údajů z přijaté objednávky dojde k provázaní údajů, na základě kterých lze případně sledovat ziskovost jednotlivých zakázek. Některé doplněné údaje dopravce mohou být definovány již v adresáři. (Použití cizí měny, typ DPH předkontace, platnost pojištění apod.).

Propojení spedičního listu

Díky propojení údajů z agendy Spediční list lze vytisknout potvrzení o přijetí objednávky přepravy se všemi propojenými údaji a v případě potřeby přiložit vlastní smluvní dokumenty. 

Tisk

Příkaz k přepravě lze tisknout v českém, anglickém i německé jazyceTisková sestava "Faktura vydaná" vychází ze základního vzoru Pohody ale lze ji spojit dodacím listem Spedice, který obsahuje rekapitulaci nakládek a vykládek
Doklad se tiskne z agendy Vydané faktury.
Vzhledem k vystavení faktury přenosem z přijaté objednávky a vazbě na adresář se na pozadí přenáší základní požadované a kontrolní informace pro tisk tohoto dokladu.
Sestavu je možné vytisknout nebo odeslat v Kč či cizí měně. Pro cizí měnu je také vytvořena německá a anglická verze.
Tisková sestava "Zisk ze zakázek přepravy" vypočítává zisk v Kč z částek bez DPH mezi přijatou a vydanou objednávku po přepočtu z cizí měny dle platného kurzu.

Doklad se tiskne z agendy přijaté objednávky.


Pro fungování výpočtu je nutno používat položkový zápis s vazbou na sklad a vystavení karty jako "Služba".

Tento zápis je možné provést položkově nejen jako Doprava, ale je možné také vystavit parkovné, čekací doba - prostoje a podobně dle individuálně vytvořených karet.


Uvedené řešení vychází z obecně poptávaných požadavků. V případě potřeby drobných individuálních úprav nás můžete kontaktovat k případné konzultaci.

Pro realizaci je nutné mít pořízenou licenci z řady POHODA E1, která  obsahuje skladové hospodářství.

Jedná se o tyto licence v odkazech:

- POHODA E1 Jazz
- POHODA E1 Standard
- POHODA E1 Premium
- POHODA E1 Komplet
Výrobcem ekonomického programu POHODA je společnost Stormware

Další dotazy

„Máte zájem o ukázku fungování programu v rámci online prezentace? Chcete vyzkoušet zařízení v praxi? Máte k řešením jakékoli dotazy? Využijte formulář nebo kontaktní údaje níže.“

Kontakt

Adresa:

jCR, Benešovská 432/3, 405 02 Děčín Nové město
IČ: 49115618, jsme plátci DPH

Telefon:

412 523 586, 777 661 160, 777 738 775, 777 738 776, 

E-mail:

obchod@jcr-dc.cz

Provozní doba 

Pondělí - Pátek  8:00 - 16:00 hod.

® jCR